AM Kommunikation AB

 

 ”Urvalet av testpersoner är en avgörande faktor för att kunna genomföra en relevant undersökning”

AM Kommunikation AB 

Företagets verksamhet startade 1999 och vi arbetar med rekrytering och bokning av intervjupersoner/testpersoner till kvalitativa marknadsundersökningar, produkttester, fokusgrupper, djupintervjuer och användarstudier mm.

Vi tar fram den målgrupp som är viktig för Er och som ni behöver information ifrån.

Vi rekryterar konsumenter, beslutsfattare, olika yrkesgrupper och ungdomar m fl. Rekrytering sker efter kundlistor, urvals listor, egen panel etc.

Vi arbetar till viss del även med medicinska marknadsundersökningar. Vi rekryterar patienter, läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal till intervjuer och fokusgrupper. 

Vi rekryterar utifrån personliga telefonsamtal och bygger vår verksamhet på att skapa relationer. Vilket bidrar till att vi har en hög närvaro på våra intervjuer/tester. För oss är rekrytering ett hantverk. 

Vi rekryterar företrädesvis i Stockholm. 

 

Välkommen att kontakat oss

Maria Pontusdotter ☎️ + 46 73- 350 22 10 maria@amkommunikation.se

Anders Hallgren ☎️ +46 76 -891 39 35 anders@amkommunikation.se