"Urvalet av testpersoner är en avgörande faktor för att kunna genomföra en relevant undresökning”

 

AM Kommunikation AB 

Företagets verksamhet startade 1999 och vi arbetar med rekrytering av intervjupersoner/testpersoner till kvalitativa marknadsundersökningar, produkttester, fokusgrupper, djupintervjuer, videosamtal och användarstudier mm.

Vi tar fram den målgrupp som är viktig för Er och som ni behöver mer information ifrån.

Vi rekryterar konsumenter, patientgrupper, olika yrkesgrupper, chefer och ungdomar m fl. Rekrytering sker efter egen panel, kundlistor, urvals listor etc. 

Vi rekryterar utifrån personliga telefonsamtal och bygger vår verksamhet på att skapa relationer. Vilket bidrar till att vi har en hög närvaro på våra intervjuer/tester. För oss är rekryteringen ett hantverk. 

Vi rekryterar företrädesvis i Stockholm. 

 

Välkommen att kontakta oss! 

 

AM Kommunikation AB 

Phone +46 8-792 09 10

maria@amkommunikation.se